DHC Plzeň rozšířilo spolupráci s Fakultou zdravotnicích studií Západočeské univerzity v Plzni

| Přečteno 99x

Jan Beránek, děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, a místopředsedkyně DHC Plzeň Jaroslava Šmrhová se v únoru sešli na společném jednání.

DHC Plzeň si velice váží dosavadní spolupráce. Ta probíhá zejména formou zdravotního dozoru odborných asistentek z fakulty při utkáních nejvyšší soutěže žen, MOL ligy.

Nyní oba subjekty projednaly a nastínily další možnosti. Těch se nabízí hned několik.

Na jaře uspořádá DHC Plzeň již 31. ročník Memoriálu Karla Šulce, největšího turnaje pro nejmenší házenářky. A budou u toho i studenti a odborní asistenti z Fakulty, protože i na této akci bude fakulta zajišťovat zdravotní dozor.

Děvčata z DHC Plzeň, která jsou přihlášená na příměstský tábor už se teď mohou těšit na „zdravotnický den“, který bude v rámci příměstského tábora. Zástupci fakulty při něm seznámí děti se simulačním centrem. Děvčata si určitě odnesou nové poznatky z oblasti první pomoci a některé aktivity si budou moc osobně vyzkoušet.

Pro starší hráčky připravujeme workshopy se zaměřením na zdravou výživu.

Trenéři se mohou těšit na přednášky a školení z oblasti první pomoci, prevenece zranění nebo tejpování.

Družstva DHC Plzeň budou na oplátku k dispozici pro různá měření a testování, která využijí nejen studenti při zpracování svých prací, ale i pracovníci fakulty pro svoje výzkumy.

V neposlední řadě se těšíme, že některé další hráčky rozšíří v příštích letech řady studentek Fakulty zdravotnicích studií.

Těšíme se na budoucí spolupráci!