První podzimní minikemp mladších žaček (Tachov 22. 9. 2019)


První podzimní minikemp mladších žaček (Tachov 22. 9. 2019)

K prvnímu podzimnímu minikempu se mladší žačky sjely do Tachova.

Při společném rozcvičení si hráčky nejen zaběhaly s míčem, ale zahrály si i několik průpravných her (přihrávanou s reakčním míčkem, ragby a pokládanou na žíněnky). Pak se hráčky rozdělily do tří skupin a absolvovaly stanoviště. První bylo věnováno náběhům a střelbě (vedl David Trkovský). Druhé bylo věnovano obraně a rozhodovacím činnostem (vedl David Šmrha). Třetí bylo věnováno driblinku a uvolnění (vedla Jarka Šmrhová). Samostatné stanoviště měly brankářky, se kterými pracovala Petra Krbcová.

V poslední hodině minikempu hráčky hrály nejen házenou, ale také vybíjenou.

Minikempu se zúčastnilo celkem 29 hráček (20 z DHC Plzeň, 6 z Kynžvartu a 3 z Tachova).

Hvězdami minimepu byly z Tachova Aneta B., z Kynžvartu Romana B. a Petra Š. a z DHC Plzeň Aneta Š.

Všem trenérům patří dík a všem hráčkám pochvala za nasazení, s jakým kemp absolvovaly.

Fotky zde.

2019-09-23 00:00:00
Memoriál Karla Šulce PLZEŇSKÝ KRAJ podporuje mladé házenkářky Oknotherm Sportovní Plzeň Handball Kempa Vodárna Plzeň